Produkty

Urządzenia dla przemysłu

Nowe i regeneracja

 • skrawarki
  • noże
  • przeciwnoże
  • skrzynki nożowe
  • okładziny kosza skrawarki
  • płyty uderzeniowe
  • koło bijakowe skrawarki
  • kosz nożowy
Skrawarki
 • rębaki
  • łamacze płyt
  • noże rębaków
  • nakładki noży rębaków
  • przeciwnoże rębaków
  • płyty wlotowe
  • zębate rolki wciągowe
  • kratownice
  • bębny rębaków
 • przepustnice (podajniki celkowe i śluzowe)
  • pyłowe
  • trocinowe
 • rolki i wały – zdjęcia
  • wały napędowe do f 560 l 6500
  • wały szczotkowe czyszczące do f 200 l 3000
  • rolki transportowe
  • obudowa ślimaka korkującego
  • ślimak korkujący
  • ślimak odwadniający
  • wały rozdrabniające
  • rolki napinające
  • czopy

 • podajniki
  • kubełki transportowe
  • taśmociągi
  • kontenery uniwersalne
  • zsypy
© Copyright - MetalRed